Artikelen door Pim Van der Schaaf

Opvolger salderingsregeling

Naar aanleiding van de aangenomen motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth Van Tongeren (GroenLinks) om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren tot en met het jaar 2023 stuurde minister Kamp de Tweede Kamer afgelopen januari het evaluatierapport ‘De historische impact van salderen’ toe. Naar aanleiding van het door PwC gemaakte rapport meldde de minister in het voorjaar […]

Minister Kamp wil ondersteuning van investeringen in lokale hiernieuwbare energieproductie in de toekomst voortzetten

Gezien de verschillende signalen over de groeiende investeringsonzekerheid bij kleinschalige zon-PV, heeft het kabinet besloten om de evaluatie van de salderingsregeling niet in 2017 maar in 2016 uit te voeren. In de brief die minister Kamp hierover naar de Tweede Kamer stuurde onderkent de minister dat  burgers via het plaatsen van zonnepanelen zelf op relatief eenvoudige […]

Grote steun voor motie over de toekomst van salderen

Door middel van een motie van Vos (PvdA) en Van Tongeren (Groen Links) is Minister Kamp van Economische Zaken gevraagd om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie en daarmee burgers, net zoals bedrijven investeringszekerheid te bieden. De motie kreeg steun van dertien verschillende fracties. Holland Solar, de […]

Betaald worden om stroom af te nemen, het kan!

Op zondag 8 mei daalden de elektriciteitsprijzen bij onze Oosterburen gedurende enkele uren zodanig dat consumenten werden betaald om stroom af te nemen. Dankzij een enorm zonnige en winderige dag genereerden Duitsland’s zonne- en windenergie systemen rond 13.00u 55 GigaWatt van de 63 GigaWatt die er landelijk verbruikt wordt, oftewel 87%. Wanneer je de opgewekte energie van […]

Energiebespaarlening nu nog interessanter!

Goed nieuws! De Energiebespaarlening biedt u nu nog meer kansen om te investeren in de verduurzaming van uw woning. Naast bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers of gevelisolatie zijn er nu twee nieuwe maatregelen toegevoegd aan de lijst met energiebesparende maatregelen die te financieren zijn met de Energiebespaarlening. U kunt nu bijvoorbeeld het verwijderen van asbest meefinancieren als […]

Zonne-energiesector veel groter dan gedacht

Uit nieuwe cijfers van het op woensdag 28 januari gepresenteerd Nationaal Solar Trendrapport 2015 blijkt dat de zonne-energiesector een omzet van 2,4 miljard euro en ruim 9.000 voltijd banen realiseerde in 2014. Het geïnstalleerde zonnestroomvermogen wordt al jaren onderschat, net als het aantal voltijdbanen. Uit het Nationaal Solar Trendrapport 2015 blijkt dat het geïnstalleerd vermogen […]