Minister Kamp wil ondersteuning van investeringen in lokale hiernieuwbare energieproductie in de toekomst voortzetten

Gezien de verschillende signalen over de groeiende investeringsonzekerheid bij kleinschalige zon-PV, heeft het kabinet besloten om de evaluatie van de salderingsregeling niet in 2017 maar in 2016 uit te voeren.

In de brief die minister Kamp hierover naar de Tweede Kamer stuurde onderkent de minister dat  burgers via het plaatsen van zonnepanelen zelf op relatief eenvoudige wijze bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie en dat dit het bewustzijn en het draagvlak voor de energietransitie vergroot. De minister geeft aan dat dit een belangrijke reden is om de ondersteuning van investeringen in lokale hernieuwbare energieproductie nu en in de toekomst voor te zetten.

De minister geeft aan de ambitie om de groei van decentraal geproduceerde zonne-energie verantwoord door te zetten en te bestendigen te delen en geeft aan dat hij in lijn met de motie van Vos en Van Tongeren het van belang acht om investeringszekerheid te geven voor de aanschaf van zonnepanelen. “Daarbij moet er ruimte zijn om op basis van de evaluatie te komen tot een verstandige en verantwoorde wijze van stimulering van lokale hernieuwbare energie vanaf 2020. Ik sluit een aanpassing van de salderingsregeling of vervanging door een alternatieve vorm van stimulering in het vervolgproces van de evaluatie op voorhand niet uit”, aldus de minister.

Hoe de regeling er vanaf 2020 uit kan komen te zien verwacht de minister in het voorjaar van 2017 bekend te maken.

 

Bron: Brief van de minister van Economische Zaken van 3 januari 2017

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *