Energiebespaarlening voor particulieren

Particulieren die willen investeren in zonnepanelen, kunnen tegen een lage rente een Energiebespaarlening afsluiten bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan de besparing op uw energierekening genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken!

Kenmerken van de Energiebespaarlening
  • U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
  • Het is een maandannuïteitenlening.
  • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen. Uitzonderingen zijn het Zeer energiezuinige pakket (maximaal € 40.000,-) en Nul op de Meter (maximaal € 50.000,-), beide met een looptijd van 15 jaar.
  • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
  • De aanvraag voor de Energiebespaarlening is 3 maanden geldig.
  • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
  • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
  • Voor bedragen vanaf € 15.000,- kunt u kiezen uit een looptijd van tien of vijftien jaar.
  • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst, uitgevoerd door een aannemer of installateur.
  • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen, dit met een maximumbedrag van € 18.750,- (is 75% van € 25.000,-). De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst.
Rekenvoorbeeld
Hoofdsom€10.000,-
Looptijd van de lening10 jaar
Rente2,3%
Lening inclusief kosten€11.204,40
Jaarlijks kostenpercentage2,3%
Bruto maandlasten€93,37

Leencheck

Doe de Energiebespaarlening leencheck!

Over het Nationaal Energiebespaarfonds

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds vloeit voort uit het Woonakkoord 2013 en heeft tot doel meer energiebesparende maatregelen in bestaande woningen mogelijk te maken.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is aangewezen als uitvoeringsorganisatie en bemiddelaar van het Nationaal Energiebespaarfonds. Dat betekent dat u als particuliere huiseigenaar rechtstreeks contact met SVn heeft. Het fonds heeft een budget van €300 miljoen, beschikbaar gesteld door de Rabobank en ASN Bank (€225 miljoen) en het Rijk (€75 miljoen). Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt.