Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen

Mocht u het antwoord op uw vraag hier onverhoopt niet vinden kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier

Werking van zonnepanelen

Hoe werkt een zonnepaneel?

Met zonlicht wekt u stroom op. Dat doet u met een zonnestroomsysteem. Dit bestaat uit:

– een of meer zonnepanelen
– een omvormer
– kabels
– leidingen
– bevestigingsonderdelen waarmee de panelen worden vastgezet

Het omzetten van licht naar stroom gebeurt in het zonnepaneel. Op het moment dat er licht op valt, ontstaat er ‘gelijkstroom’. De omvormer zet deze stroom vervolgens om in wisselstroom. Wisselstroom is dezelfde stroom als uit het stopcontact komt.

Wat is een omvormer?

Een omvormer zet de gelijkspanning die een zonnepaneel levert om in 220-230V wisselspanning. Elektrische apparaten bij u in huis gebruiken deze stroom.

Als de zon niet schijnt, leveren de panelen dan ook geen stroom?

U heeft dan gewoon nog stroom. Het zonnepaneel zet licht om in stroom, daar is geen onbewolkte dag voor nodig. Wel wekt u de meeste stroom op als de zon volop schijnt.

Hoe weet ik of mijn zonnepaneel stoom levert, en hoeveel dit is?

Via de app kunt u het systeem monitoren. Dit monitoringssysteem wordt bij de omvormer geleverd.

Leveren zonnepanelen stroom als de gewone stroom uitvalt?

Nee, uw omvormer schakelt uit veiligheidsoverwegingen automatisch uit, als de stroom uitvalt.

Wat gebeurt er met de stroom die ik opwek?

De stroom die u opwekt wordt ten eerste gebruikt voor de apparaten in huis, zoals de wasmachine of koelkast. Wekt u meer stroom op dan op dat moment nodig is, dan levert u de stroom terug aan het net. Heeft u meer stroom nodig dan u opwekt? Dan levert uw stroomleverancier u de stroom die u nog extra nodig heeft. Om stroom terug te mogen leveren, moet u zich wel eerst aanmelden bij www.energieleveren.nl.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig om een deel of al mijn stroomverbruik te dekken?

Het aantal kWh dat panelen in een jaar opwekken, kunt u berekenen door het aantal Wp van een paneel te vermenigvuldigen met +/-  0,85. Een gemiddeld huishouden bijvoorbeeld verbruikt zo’n 3.500 kWh per jaar. Voor deze hoeveelheid energie is een systeem nodig van 3.500 x 1,15 = 4025 Wp. Dit zijn ongeveer 14 zonnepanelen van 250Wp.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

U kunt rekenen op minstens 25 jaar rendementsgarantie voor de zonnepanelen. De rendementsgarantie van de zonnepanelen is na 10 jaar nog 90% en na 25 jaar nog 80%.

Werken zonnepanelen ook in de winter, wanneer het vriest?

Als er licht op de zonnepanelen valt terwijl het koud is, en ze zijn niet besneeuwd of berijpt, dan doen ze gewoon hun werk. Zelfs op 21 december (de kortste dag van het jaar).

Komt er straling van zonnepanelen af?

Nee, er komt geen straling van zonnepanelen af. Ze leveren alleen stroom.

Wat is het verschil tussen watt en wattpiek?

Watt is een eenheid van vermogen. Bij een zonnepaneel hangt het geleverde vermogen af van de hoeveelheid zon die erop valt. Daarom is door de fabrikanten onderling afgesproken dat ze aan elk paneel een getal toekennen dat aangeeft welk vermogen dat paneel onder ideale (laboratorium)omstandigheden levert. Dit getal is het aantal Wattpiek.

Een paneel van 200 Wattpiek levert dus onder ideale omstandigheden 200 watt. De jaarlijkse opbrengst van een 200 wattpaneel is 200 Watt x 880 effectieve zonuren = 176 kWh

NB: 880 zonuren is een gemiddelde voor Nederland. Afhankelijk van de locatie kan het aantal zonuren hoger of lager zijn.

Kunnen zonnepanelen tegen het weer in Nederland?

Ja,  als de panelen op de juiste manier zijn geplaatst, dan zijn ze bestand tegen  weersomstandigheden zoals storm, hagel, sneeuw en vorst.

Hoe vaak moet ik mijn zonnepanelen schoonmaken?

De installateur plaatst uw zonnepanelen schuin (min 10 graden). En daardoor blijft er weinig vuil op liggen. Door de regen spoelt het meeste vuil eraf. Ook op een plat dak monteert de installateur uw zonnepanelen schuin. Het is daarom voldoende om de zonnepanelen een keer per jaar schoon te maken met lauw water.

Hoe weet ik of mijn zonnepanelen werken?

Met behulp van de app die bij de omvormer wordt geleverd, kunt u de opbrengst van uw zonnepanelen inzien.

Kan er bliksem inslaan in mijn zonnepanelen?

Bliksem kan overal in slaan. Zonnepanelen zijn geen bliksemafleiders. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op blikseminslag niet toeneemt na installatie van zonnepanelen. De installateur legt de installatie volgens de geldende norm aan, NEN1010 (binnen-installatie) en ISSO voor de zonnestroom-installatie.

Heb ik een vergunning nodig van de gemeente als ik zonnepanelen wil plaatsen?

In het Bouwbesluit 2012 staat in welke situatie u wel of geen vergunning nodig heeft. Als u twijfelt, informeer dan bij uw plaatselijke Bouw- en Woningtoezicht.

Ik heb een plat dak. Kan ik daar ook zonnepanelen plaatsen?

U kunt heel makkelijk zonnepanelen op een plat dak plaatsen. De panelen kunnen op een plat dak namelijk ook voldoende daglicht ontvangen om stroom op te wekken.

Betaalt een zonnepaneel zich terug?

Ja, op termijn betaalt een zonnepaneel zich terug. De precieze terugverdientijd is echter van veel factoren afhankelijk. Voornaamste financiële factoren zijn de aanschafprijs en de stroomprijs van uw huidige leverancier. Ook is de locatie van de zonnepanelen voor een groot deel bepalend voor het rendement aan opgewekte zonne-energie. In Nederland geldt dat u de investering in een zonne-energiesysteem in gemiddeld tien jaar tijd kunt terugverdienen.

Welk effect hebben zonnepanelen op de waarde van mijn woning?

De waarde zal stijgen. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Met zonnepanelen zal uw energielabel beter zijn. De verwachting is dat de hoogte van het energielabel correspondeert met de waarde van uw woning en daarmee zal stijgen.

Kost het maken van een zonnepaneel meer dan een zonnepaneel ooit opbrengt?

Nee, het rendement van een zonnepaneel is tegenwoordig zeer hoog en rendabel.

Hoeveel energie kost het om een zonnepaneel te fabriceren?

De meningen verschillen hierover. Fabrikanten zijn geneigd anderhalf jaar stroomproductie van het paneel te rekenen, Greenpeace rekent drie jaar stroomproductie van het paneel.

Waar kan ik subsidies aanvragen?

Via www.agentschapnl.nl, kon u een subsidie ontvangen van maximaal 650 euro. Dit is gerelateerd aan het geplaatste vermogen waarbij het materiaalgedeelte gedeeltelijk wordt gesubsidieerd.
Daarnaast hebben veel provincies en gemeenten eigen subsidies voor duurzame energie. Meestal kunt u lokale subsidie combineren met de landelijke stimuleringsregeling. Veel gemeenten stimuleren woningeigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen om zo hun energierekening betaalbaar te houden. Dat doen gemeenten via een duurzaamheidslening. Voordeel is dat deze lening een zeer laag rentepercentage heeft.